ACTIEVOORWAARDEN ‘WIN EEN KELLER KEUKEN T.W.V. €10.000,-

 

De spel- en actievoorwaarden van Simone FM zijn van toepassing op iedere deelnemer en bindend voor iedere kandidaat die actief meedoet aan de actie.

De actie ‘gratis Keller keuken + Pellgrim inbouwapparatuur en Dekker werkblad twv € 10.000,-‘ is een prijs/actie die Voortman Pesse beschikbaar stelt. Zij is de leverancier van de prijs (waardecheque). Simone FM is de uitvoerende partij (communicatie + selecteren van de finalisten) en aldus niet aansprakelijk voor de te leveren prijs.

Deelnemers aan prijsvragen en acties dienen desgevraagd in de Nederlandse taal hun naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail gegevens en geboortedatum door te geven. Deelnemers die niet de juiste volledig gevraagde gegevens opgeven zijn van deelname uitgesloten. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens behoudt Simone FM/Voortman Pesse zich het recht om de prijzen niet uit te keren.

Prijswinnaars worden geregistreerd in een database ter controle van de datum van deelname en de gewonnen prijzen.

Gegevens van deelnemers zijn niet beschikbaar voor derden anders dan de direct bij het spel en/of actie betrokken partijen, tenzij er hiervoor door deelnemers uitdrukkelijke toestemming is gegeven.

Indien de oorspronkelijke prijzen door overmacht niet kunnen worden geleverd verzorgt Voortman Pesse vervangende prijzen.

Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, diensten of goederen en zijn niet overdraagbaar.

Prijswinnaars zijn voor een periode van 3 maanden uitgesloten van deelname aan een spel en/of een actie. Bij het winnen van een zogeheten hoofdprijs bedraagt deze periode 6 maanden. Indien een deelnemer onder meerdere/valse persoonsgegevens prijzen wint binnen deze gestelde periode, worden deze niet uitgekeerd.

Deelnemers aan een spel en/of een actie dienen minimaal 18 jaar oud te zijn, tenzij in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald.

Simone FM behoudt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of te verwijderen.

Medewerkers van Simone FM dingen niet mee naar prijzen.

Meedoen via de sms kost €1,50 per bericht. Meedoen kan ook via de gratis App van Simone FM; danwel via FaceBook.

De inhoud van de voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

De finalisten worden op zaterdag 3 november 2018 verwacht in de showroom van Voortman Pesse aan de Warreveen 13 om 11.00 uur. Ook wanneer een finalist geen persoonlijke uitnodiging per schrift/mail heeft gehad, wordt hij/zij verwacht. Iedere finalist heeft óók mondeling een uitnodiging van de betreffende dj gekregen.

Indien hij/zij niet op bovengenoemde datum/tijdstip aanwezig is, én zich heeft ingeschreven middels een inschrijvingsbon (aanwezig op de finaledag in de showroom van Voortman), dan vervalt recht op deelname aan de verloting.

Deelnemers/finalisten staat het vrij om een familielid/kennis te laten verschijnen op de finaledag. Dit familielid/kennis dient vooraf schriftelijk zijn aangemeld bij Simone FM (aanmelden via info@simonefm.nl). Hij/zij dient zich op de finaledag te kunnen legitimeren wanneer daar om wordt gevraagd.

Middels een loterij zal de prijswinnaar bekend worden op 3 november in de showroom van Voortman Pesse.

In situaties waarin niet is voorzien bepaald de directie van Voortman Pesse wie uiteindelijk de winnaar wordt van de prijs.

Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.