Winactie Raad het Product

Voortman Pesse verloot een product ter waarde van € 1.650,-. Wat het product is verklappen we niet. Om kans te maken moet je raden welk product wij verloten. Op onze Facebookpagina plaatsen wij op 14 maart de eerste tip om het geluid te raden. Daarna volgt iedere week minimaal 1 extra hint om je te helpen op het juiste antwoord te komen.

De winactie loopt minimaal 1 maand. Mocht het juiste antwoord nog niet zijn geraden, dan wordt de winactie met maximaal 4 weken verlengd en volgen er extra hints. Mochten er meerdere personen het juiste antwoord hebben geraden dan vindt er een loting plaats en wordt er één winnaar getrokken uit alle deelnemers met het juiste antwoord.

Doe mee met onze winactie. Ga direct naar onze Facebookpagina om de hints/tips te bekijken. Weet jij wat Het Product is? Reageer dan op onze Facebook post met jouw antwoord.

Aanvullende voorwaarden winactie:
– Deelnemers dienen ten minste 18 jaar of ouder te zijn.
– De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs.
– Door een reactie te geven op een Facebookbericht laat je weten dat je wil meeloten met de te winnen prijs.
– Om kans te maken op de prijs moet je naast het juiste antwoord geven, ook de Facebookpagina van Voortman Pesse – Badkamers, Keukens & Tegels hebben geliked.
– Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
– De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
– Na het bekend maken van de winnaar dient de winnaar binnen 7 dagen zijn contactgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) door te geven aan Voortman Pesse. Voortman Pesse neemt contact op om een afspraak te maken voor het ophalen van de prijs.
– De prijs dient binnen 3 weken na bekendmaking van de winnaar, door de winnaar zelf te worden opgehaald. Hierbij dient de winnaar in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.
– Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar.
– Wij accepteren geen scheldwoorden, beledigingen of seksueel getinte inhoud op onze Facebookpagina. Ongewenste (reclame) afbeeldingen worden verwijderd.
– Er kan kansspelbelasting van toepassing zijn.
– Voortman Pesse is gerechtigd ten allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden van winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Voortman Pesse daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Voortman Pesse op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.